Hearts Don't Lie

Tác giả: Nhạc Ngoại
Tell me that you really want me
I need a b-b-baby tonight
Been thinking about it baby all night
Boy, you know you're in for a ride Tell me that you really want me
I need a b-b-baby tonight
Been thinking about it baby, all night
Boy, you know you're in for a ride So don't move real quick
I'll get your mind
On your feelings send
Ya reeling head to toe So give in tonight
Don't try to fight it
What your body doesn't know
I know Our hearts don't lie
(The feelings)
We just can't hide
(When it's right) So don't waste my time
(Boy, believe me)
Our hearts don't lie
(Oh, woh) My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now Tell me that you really want me
I need a b-b-baby tonight
Been thinking about it baby, all night
Boy, you know you're in for a ride Tell me that you really want me
I need a b-b-baby tonight
Been thinking about it baby, all night
Boy, you know you're in for a ride So don't move real quick
I'll get your mind
On your feelings send
Ya reeling head to toe So give in tonight
Don't try to fight it
What your body doesn't know
I know Our hearts don't lie
(The feelings)
We just can't hide
(When it's right) So don't waste my time
(Boy, believe me)
Our hearts don't lie
(Oh, woh) Our hearts don't lie
(The feelings)
We just can't hide
(When it's right) So don't waste my time
(Boy, believe me)
Our hearts don't lie
(Oh, woh) My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now I'm taking the lies away
Our hearts don't lie
(The feelings)
We just can't hide
(When it's right) So don't waste my time
(Boy, believe me)
Our hearts don't lie
(Oh, woh) Our hearts don't lie
(The feelings)
We just can't hide
(When it's right) So don't waste my time
(Boy, believe me)
Our hearts don't lie
(Oh, woh) My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now My heart beats ticking
My heart beats ticking
My heart beats ticking
When you're not around
I'm tripping, I need you baby, now
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 19 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4