Bụi Đời

Tác giả: Anh Việt Thanh & Anh Việt Phương

Ca sỹ thể hiện: Trường Vũ

Những kẻ bụi đời nụ cười đã tắt trên môi. Đời mấy lần vui dĩ vãng về trong đêm tàn. Lần theo hè phố buồn nghe từng tiếng bước. Lòng nhớ ôi nhớ nhớ câu chuyện đời mình. Điều thuốc tâm tình chuyện lòng thích những thương.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Anh Việt Phương