Mùa Đông Biệt Ly (Người Đàn Bà Hát)

Tác giả: A.Zatepin [Lời Việt: Lê Xuân Trường]

Ca sỹ thể hiện: Ái Vân

Chiều bơ vơ tim sao se sắt tuyết rơi lẻ loi. Cầm tay anh, em nghe trống vắng hắt hiu về cuối chân trời. Trời gây thêm chia ly cho nỗi nhớ nhung đầy vơi. Biết bao giờ mới trông thấy bóng anh yêu. Trọn đêm qua đôi ta.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ A.Zatepin [Lời Việt: Lê Xuân Trường]