Cơn Mưa Đêm Hè

Tác giả: Nhạc Văn Dung, thơ Nguyễn Viết Bình

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca Quận Ba Đình

Ngàn bước chân bé nhỏ Chạy trên mặt hồ trong Mặt nước rung thành lời Ngàn sao đêm vụt biến Mặt nước rung thành lời Nói gì thế mưa ơi Trong veo tiếng mưa rơi Em hát nhìn mưa rơi Trong veo tiếng mưa rơi ...