Tam Giác Tình

Tác giả: Lại Hoàng Sang

Đớn đau lòng em khi giờ đây em nhận ra. Người em yêu giờ đã có một hạnh phúc. Xin em đừng nói những lời buồn đau. Đừng để cho hai ta phải mất nhau. Em lo sợ một ngày người tình ơi. Cuộc tình ngang trái gieo yêu đau.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lại Hoàng Sang