Xin Chọn Nơi Này Làm Quê Hương

Tác giả: Nhạc Nguyễn Đức Quang, thơ Nguyễn Ngọc Thạch

Ca sỹ thể hiện: Tốp Ca

Ta còn những người ngồi quanh đây, trán in vết nhăn. Ðêm nằm nghe lòng quặn sôi lên giữa cơn mộng lành. Ôi vì thâm tình cùng con dân sống trong chiến tranh. Ôi cùng đau lòng cùng hoang mang giữa khi khó khăn. Xin chọn.