Thu Sầu

Tác giả: Nhạc Lê Mộng Nguyên, thơ Lưu Hồng Phúc

Ca sỹ thể hiện: Diệu Hiền

Từ mấy thu rồi xa cách nhau. Lòng ta mang nặng nỗi u sầu. Gom lá mùa thu ôm kỷ niệm. Dệt thơ giữ lại đến ngày sau. Gió cuốn về đâu những lá vàng. Đường chiều vương vấn một màu tang. Tìm đâu dư ảnh ngày xưa ấy. Hay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lưu Hồng Phúc (Thơ)