Trả Lại Cho Dân

Tác giả: Duy Quốc Nam

Ca sỹ thể hiện: Various Artists; Hợp Ca Asia

Trả lại đây cho nhân dân tôi. Quyền tự do, quyền con người. Quyền được nhìn, được nghe, được nói. Quyền được chọn chân lý tự do. Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân. Quyền được sống đời trai.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Duy Quốc Nam