Let Me Be Myself

Tác giả: 3 Doors Down
I guess i just got lost
Bein' someone else
I tried to kill the pain
Nothin ever helped
I left myself behind
Somewhere along the way
Hopin to come back around
To find myself someday.

Lately i'm so tired of waiting for you
To say that it's ok, but tell me
Please, would you one time
Just let me be myself
So i can shine with my own light
Let me be myself
Would you let me be myself.

I'll never find my heart
Behind someone else
I'll never see the light of day
Living in this hell
It's time to make my way
Into the world i knew
Take back all of these times
That i gave in to you.

Lately i'm so tired of waiting for you
To say that it's ok, but tell me
Please, would you one time
Let me be myself
So i can shine with my own light
And let me be myself
For a while, if you don't mind
Let me be myself
So i can shine with my own light
Let me be myself.

That's all i've ever wanted from this world
Is to let me be me.

Please would you one time
Let me be myself
So i can shine with my own light
Let me be myself
Please would you one time
Let me be myself
So i can shine with my own light
Let me be myself
For a while, if you don't mind
Let me be myself
So i can shine with my own light
Let me be myself
Would you one time... oooh
Let me be myself
Let me be me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 34 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4