Losing My Religion

Oh life, it's bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I've said enough.

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough.

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try.

Every whisper
Of every waking hour
I'm choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt, lost and blinded fool, fool
Oh no, I've said too much
I've said enough.

Consider this
Consider this, the hint of the century
Consider this, the slip
That brought me to my knees, failed
What if all these fantasies come
Flailing around
Now I've said too much.

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try.

But that was just a dream
That was just a dream.

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no, I've said too much
I haven't said enough.

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try.

But that was just a dream
Try, cry, why try
That was just a dream
Just a dream
Just a dream, dream.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 32 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4