Nhớ Người Xứ Lạ

Tác giả: Vinh Sử; Lời Trường Lê

Ca sỹ thể hiện: Ngọc Nam

Tháng năm nhớ người lòng càng buồn hơn, mấy ai hiểu được chuyện tình trái ngang, người yêu đã bước theo chồng, làm dâu xa xứ quê người, từng ngày sống trong buồn vui.. Biết em có được hạnh phúc cùng ai, sống bên những.