Cô Đôi Thượng Ngàn

Tác giả: Hát Văn

Ca sỹ thể hiện: Cẩm Ly; Thiện Nhân

Cô đôi thượng ngàn. Ngọc Điện chốn kim môn cô ra vào. Ngọc Điện chốn kim môn.. danh thơm ngoài cõi .tiếng đồn trong í í trong í i trong cung. ……………….. Sinh thay một thú cô đôi ngàn, bầu trời cảnh phật í i i ì í i, phong i.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hát Văn