Play

Tác giả: Nhạc Ngoại
I could wait all night and day
To go to a party
Sit down and wait
Give my request to the DJ
'Cause my song he's gotta play
And when I hear that beat
I get my body up out my seat
Grab a guy and move my feet
He's playin' my song.

Play come on
Play that song
Play it all night long
Just turn it up and turn it on
Play come on DJ
Play that song
You know that it turns me on
Just turn it up and turn it on.

Dj just play that song
Cause i want to be dancing all night long
Just play my play my play my play my favorite song.

I don't care if everybody's gone
Turn it up
'Cause it turns me on
Keep dancin' all night long
It feels so right that it can't be wrong
I get chills up and down my spine
Whenever I hear that song of mine
When it stops better press rewind
Let me hear it
One more time.

Play come on
Play that song
Play it all night long
Just turn it up and turn it on
Play come on DJ
Play that song
You know that it turns me on
DJ just play my song
Cause i want to be dancing all night long.

Play come on
Play that song
Play it all night long
Just turn it up and turn it on
Play come on dj play that song
You know it turns me on
Dj just play that song cause i want to be dancing all night long.

I just want to dance
Is that a crime?
Alright then.

Play come on play that song(now mr dj)
Play it all night long(ive asked you three times)
Just turn it up and turn it on(just play my mother fuckin' song)
Play come on dj play that song
You know it turns me on(turn it up turn it up turn it up)
Dj just play that song(turn it up turn it up)
Cause i want to be dancing all night long(turn it up turn it up).

Play come on play that song
Play it all night long
Just turn it up and turn it on
Play come on dj play that song
You know it turns me on
Dj just play that song cause i want to be dancing all night long.

Play come on play that song(turn it up)
Play it all night long(turn it up)
Just turn it up and turn it on
Play come on dj play that song
You know it turns me on
Dj just play that song cause i want to be dancing all night long.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 157 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4