This Ain't

Tác giả: Chris Brown & OZ & Michael Hernandez
[Verse 1:]
Girl, it just don't feel the same, wish I could go back in time
Seems like every time I say your name, I just wanna press rewind
You said you just want me bad, but I don't think that you ready, yeah
And I know that you want me to stay.

[Pre-Chorus:]
You said if I love you I would, I would, I would, I would
If we look at how we live, it's no good
Babe, it's no good, no good, no good, no good
And you know, you know I'm right.

[Chorus:]
'Cause we're just fucking, baby
This ain't loving, baby
We're just fucking, baby
But this ain't loving, baby
No, you want it
I ain't your man, girl, I'm only your friend.

[Verse 2:]
Wish that I could read your mind 'cause I don't know if you telling the truth
You can tell me every lie, tell me how do I believe you?
'Cause once we get to kissing, you gon' have me finished, and I'll feel something's missing
I say I'm cool fucking 'round with you.

[Pre-Chorus:]
You said if I loved you I would, I would come back to you
If we look at how we live, it's no good
Babe, it's no good, no good, no good, no good
Girl, you know, you know I'm right.

[Chorus:]
'Cause we're just fucking, baby
This ain't loving, baby
We're just fucking, baby
But this ain't loving, baby
No, you want it
I ain't your man, girl, I'm only your friend.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 299 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4