Thân Lúa Miến

Tác giả: Lm Mi Trầm

Ca sỹ thể hiện: Ca Đoàn Viễn Xứ; Hương Lan; LM Nguyễn Sang

ÐK: Chúa ơi thân con là thân lúa miến. Gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật. Nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu. 1. Ðây thân con đây trí lòng con.

Thánh Hóa Gia Đình

Tác giả: Lm Mi Trầm

1. Đoàn con đến, hợp tiếng dâng lên ước nguyện, noi gương gia đình thành Na-gia-rét. Đời buồn vui, lòng vẫn tin tưởng nơi Chúa, ngày tháng sẽ qua cuộc sống an hòa. ĐK. Nguyện xin Chúa, thánh hóa gia đình ban ơn an bình,

Trái Tim Người Mẹ

Tác giả: Lm Mi Trầm

Trái tim nào tựa biển bao la. Trái tim nào mặn nồng thiết tha. Trái tim nào sưởi ấm đời ta. Trái tim người mẹ tựa biển bao la. Trái tim người mẹ mặn nồng thiết tha. Trái tim người mẹ sưởi ấm đời ta. Trái tim nào ngọt.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Lm Mi Trầm