Symphonies

Tác giả: Nhạc Ngoại
I've been in this place before
Knees to the ground on the valley floor
Here in the shadows, here in the unknown
Nothing here worth singing for
I can feel the silence fall
Here in the shadows, here in the unknown.

On, and on, and on and on
Nothing's gonna steal my song
On, and on, and on, and on
I will bring you.

Symphonies, symphonies
Over and over with every breath I breathe
Symphonies, symphonies
Over and over, every single heart beat.

Sing my soul, singing, sing my song
I'm bringing symphonies, symphonies.

I won't let my fear resound
Chaos, you won't drown me out
Even the downpour, is gonna hear my soul roar
Beyond what I can see ahead
Beyond what hasn't happened yet
Even the raging storm, is gonna know my voice.

On, and on, and on and on
Nothing's gonna steal my song
On, and on, and on, and on
I will bring you.

Symphonies, symphonies
Over and over with every breath I breathe
Symphonies, symphonies
Over and over, every single heart beat.

Sing my soul, singing, sing my song
I'm bringing symphonies, symphonies.

When I can't find the words to say
Teach my heart your melody
Sing my soul, sing my soul
Sing my soul sing my soul.

When I can't take another step
Breathe in me, another breath
Sing my soul, sing my soul
Sing my soul, sing my soul.

On, and on, and on and on
Nothing's gonna steal my song
On, and on, and on, and on
I will bring you.

I'm gonna bring, I'm gonna bring...
I'm gonna bring you, gonna bring you, all my praise.

Symphonies, symphonies
Over and over with every breath I breathe
Symphonies, symphonies
Over and over, every single heart beat.

Sing my soul, singing, sing my song
I'm bringing symphonies, symphonies.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 56 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4