That Green Gentleman

Tác giả: Ryan Ross
Things are shaping up to be pretty odd
Little deaths in musical beds
So it seems I'm someone I've never met.

You will only hear these elegant crimes
Fall on your ears from criminal dimes
They spill unfound from a pretty mouth.

Everybody gets there and everybody gets their and everybody gets their way
I never said I missed her when everybody kissed her
Now I'm the only one to blame.

Things have changed for me and that's okay
I feel the same I'm on my way and I say
Things have changed for me and that's okay.

I want to go where everyone goes
I want to know what everyone knows
I want to go where everyone feels the same.

I never said I'd leave the city
I never said I'd leave this town
A falling out we won't tiptoe about.

Everybody gets there and everybody gets their and everybody gets their way
I never said I missed her when everybody kissed her
Now I'm the only one to blame.

Things have changed for me and that's okay
I feel the same I'm on my way and I say
Things have changed for me and that's okay
I feel the same and I say
Things have changed for me and that's okay
(Well things have changed for me come on everybody let's dance and sing)
I feel the same and I say
(I'm singing it all night long come on everybody and join along I'm singing)
Things have changed for me and that's okay
(Well things have changed for me come on everyone let's dance and sing)
I feel the same and I say
(I'm singing it all night long come on everybody let's sing along)
Things have changed for me and that's okay
I'm on my way and I say.

Things have changed for me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 28 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4