The Ballad Of Chasey Lain

Tác giả: Nhạc Ngoại
Dear Chasey Lain
I wrote to explain
I'm your biggest fan
I just wanted to ask
Could I eat your ass
Write back as soon as you can.

You've had a lotta dick
Had a lotta dick
I've had a lotta time
Had a lotta time
You've had a lotta dick Chasey
But you ain't had mine.

Dear Chasey Lain
I wrote to complain
Ya never wrote me back
How could I ever eat
Your ass when ya treat
Your biggest fan like that?

You've had a lotta dick
Had a lotta dick
I've had a lotta time
Had a lotta time
You've had a lotta dick Chasey
But you ain't had mine.

Dear Chasey Lain
I wrote to constrain
This letter is my last
As your biggest fan
I must demand
You let me eat your ass.

You've had a lotta dick
Had a lotta dick
I've had a lotta time
Had a lotta time
You've had a lotta dick Chasey
But you ain't had mine.

P.S
Mom and Dad this is Chasey
Chasey this is my mom and dad
Now show ‘em them titties
Now show ‘em them titties
P.S
Mom and Dad this is Chasey
Chasey this is my mom and dad
Now show ‘em them titties
Now show ‘em them titties
Would ya fuck me for blow?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 48 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4