Somebody Got Murdered

Tác giả: Nhạc Ngoại
Someone lights a cigarette
While riding in a car
Some ol' guy takes a swig
And passes back the jar
But where they were last night
No-one can remember
Somebody got murdered
Goodbye, for keeps, forever.

Somebody got murdered
Somebody's dead forever.

And you're minding your own business
Carrying spare change
You wouldn't cosh a barber
You're hungry all the same
I been very tempted
To grab it from the till
I been very hungry
But not enough to kill.

Somebody got murdered
His name cannot be found
A small stain on the pavement
They'll scrub it off the ground
As the daily crown disperses
No-one says that much
Somebody got murdered
And it' left me with a touch.

Somebody got murdered
Somebody's dead forever
Sounds like murder!
Those shouts!
Are they drunk down below?

It's late, and my watch stopped
Some time ago
Sounds like murder!
Those screams!
Are they drunk down below?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 39 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4