The Song

Tác giả: Nhạc Ngoại
Spinning and spinning beginning to lose the ground
It's like there's a party inside me on it's way out
I know that you want it, I know that you want my sound
Forget it, can't get it, it's mine and you're not allowed.

'Cause when I rock, no one rocks harder than me
And I don't stop cause I got that energy
I got the bass and the drums, they're moving me along
Yeah! Ah! Inside my brain there's a song.

(You think I'm crazy baby?)
Inside my brain there's a song!
(I might just may be baby!)
Inside my brain there's a song!
(There's a song)
(There's a song)
(There's a song)
(There's a song)

(There's a song)
(There's a song)
(There's a song)
(There's a song)

You may call me crazy, and maybe you might be right
The music inside me keeps going all through the night!
I'm Schitzo, Sublitzo, What makes up for something bad
But baby, just maybe it's better than what you have!

'Cause when I rock, no one rocks harder than me
And I don't stop cause I got that energy
I got the bass and the drums, they're moving me along
Yeah! Ah! Inside my brain there's a song!

(You think I'm crazy baby?)
Inside my brain there's a song!
(I might just may be baby!)
Inside my brain there's a song!
(You think I'm out my mind!)
Inside my brain there's a song!
(Cause my foot's keeping time)
Inside my brain there's a song!

(There's a song)
(There's a song)
Ah!!
(Queensberry here!)

(There's a song)
(There's a song)
Ah!
(Queensberry here!)

(There's a song)
(There's a song)
Ah!
(Queensberry here!)

(There's a song-song-song-song
(Ah! song-song-song)

'Cause when I rock, no one rocks harder than me
And I don't stop cause I got that energy
I got the bass and the drums, they're moving me along
Yeah! Ah! Inside my brain there's a song.

(You think I'm crazy baby?)
Inside my brain there's a song!
(I might just may be baby!)
Inside my brain there's a song!
(You think I'm out my mind!)
Inside my brain there's a song!
(Cause my foot's keeping time)
Inside my brain there's a song!

And it goes a little something like this.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 164 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4