Upside Down

Tác giả: Nhạc Ngoại
I said upside down
You're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round Instinctively you give to me
The love that i need
I cherish the moments with you
Respectfully i see to thee
I'm aware that you're cheating
When no one makes me feel like you do Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round I know you got charm and appeal
You always play the field
I'm crazy you are mine
As long as the sun continues to shine
There's a place in my heart for you
That's the bottomline Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round Instinctively you give to me
The love that i need
I cherish the moments with you
Respectfully i see to thee
I'm aware that you're cheating
But no one makes me feel like you do Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round
Upside down
Boy, you turn me
Inside out
And round and round Upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me
I see to thee respectfully Upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me
I see to thee respectfully I said a upside down you're turning me
You're giving love instinctively
Around and round you're turning me

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc

Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 349 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4