Tìm Đâu

Tác giả: Nhạc Trần An, thơ Bạch Huệ

Ca sỹ thể hiện: Trần An

Tìm đâu ngày ấy tóc dài. Mắt cười lúng liếng để ai vương sầu. Tìm đâu chiều tím hoàng hôn. Bên bờ cỏ ướt gió vờn áo bay... Tìm đâu năm tháng vì ai. Cả đời hiu hắt mẹ hoài sắt son. Tìm đâu hoa dại đầu thôn. Hương trinh.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bạch Huệ (Thơ)