Gởi Nhớ Hoàng Thành (Nhớ Huế)

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Phạm Doãn Hứa

Ca sỹ thể hiện: Hồng Vân

Đến với Huế nhưng chưa thấy Huế. Ra đi rồi Huế ở trong tôi. Hoàng hôn nhuộm tím lưng đồi. Đêm trang sáng chảy về trong ký ức. Động lại trong tôi rõ từng khung bật. Tiếng đàn bầu dìu dặt khúc "Nam ai". Loáng bạc sông trăng.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Doãn Hứa