Nails Hair Hips Heels

Tác giả: Nhạc Ngoại
Nails, hair, hips, heels
Ass, fat, lips, real
Purse, full, big, bills
Bitch I'm a big deal

Legs, legs, face, eyes
Thin waist, thick thighs
You, me, you wish
New phone, who this

Pussy puss, puss give them *** *** *** bitch
Mama yes god and you pop that tongue bitch
This whole club is my runway run bitch
Y'all 5 4 3 2s I'm a 1 bitch

Girl, what did that girl just say, girl?
(Ooh girl)

I don't dance I work
I don't play I slay
I don't walk I strut, strut, strut and then sashay
OK

But I don't work for free
No
That's not the tea hunty
No ma'am
So make it rain on me
And I might let you see
What you gonna let them see?

My nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels

My nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels

Head, shoulders, knees, toes
Don't know these hoes
Face, lips, eyes, nose
Camera, click, we pose

Beat, mug, limp, wrists
V.I.P list
Wave, wave, blow a kiss
I'm that bitch, sis

Left, right, left, right, left, with a spin bitch
Where's my sash and crown, 'cause I win bitch
I'm so fab, I'm gone with the wind bitch
Y'all 6, 7, 8, 9s, I'm a ten bitch

Girl, what did that girl just say, girl?
(Ooh girl)

I don't dance I work
I don't play I slay
I don't walk I strut, strut, strut and then sashay
OK

But I don't work for free
No
That's not the tea hunty
No ma'am
So make it rain on me, and I might let you see
What you gonna let them see?

My nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels

My nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels
Nails, hair, hips, heels

OK dolls, y'all know what time it is, come on
Everybody on the floor, everybody on the floor
Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave
I don't want to see you dance, I want to see you work, come on

Drop for me, drop for me, drop
Drop for me, drop for me, drop
Drop for me, drop for me, drop
Drop for me, drop for me, drop

Tongue pop for me, pop for me, pop
Tongue pop for me, pop for me, pop
Tongue pop for me, pop for me, pop
Tongue pop for me, pop for me, pop

Pose for me, pose for me, pose
Pose for me, pose for me, pose
Pose for me, pose for me, pose
Pose for me, pose for me, pose

Now blink for these, blink for these, hoes
Blink for these, blink for these, hoes
Blink for these, blink for these, hoes
Blink for these, blink for these, hoes

Twirl for me, twirl for me, twirl
Twirl for me, twirl for me, twirl
Twirl for me, twirl for me, twirl
Twirl for me, twirl for me, twirl

Say girl for me, girl for me, girl
Say girl for me, girl for me, girl
Say girl for me, girl for me, girl
Say girl for me, girl for me, girl

Now snap for me, snap for me, snap
Snap for me, snap for me, snap
Snap for me, snap for me, snap
Snap for me, snap for me, snap
(Ooh, hoo, hoo, hoo, snap, crack the pop, bitch)

Now clap for me, clap for me, clap
Clap for me, clap for me, clap
Clap for me, clap for me, clap
Clap for me, clap for me, clap

Give trade for me, trade for me, trade
Trade for me, trade for me, trade
Trade for me, trade for me, trade
Trade for me, trade for me, trade

Throw shade for me, shade for me, shade
Shade for me, shade for me, shade
Shade for me, shade for me, shade
Shade for me, shade for me, shade

Now, fan for me fan for me, fan
Fan for me fan for me, fan
Fan for me fan for me, fan
Fan for me fan for me, fan

Shablam for me, shablam for me, shablam
Shablam for me, shablam for me, shablam
Shablam for me, shablam for me, shablam
Shablam for me, shablam for me, shablam
That's all
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 157 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4