Nắng Thu

Tác giả: Đặng Ngọc Long (Nhac) & Sa Huỳnh (Tho)

Nắng thu - ca sỹ Tố Loan Nhạc: Đặng Ngọc Long Lời: Sa Huỳnh Nghe bai hat tai day: https://www.youtube.com/watch?v=9oJ1OKkhe9E&index=4&list=UUKEkpvxQpKOelZhKnAoEFqg

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Sa Huỳnh (Tho)