Motivation

Tác giả: Nhạc Ngoại
I'ma break you off, let me be your motivation
To stay and give it tonight
And, baby, turn around, let me give you innovation, hey
'Cause I do it so right
You got that good good, baby, don't you?
Got that good good, baby, don't you?
But you leavin' solo
Ain't regular, that ain't regular

I ain't gon' keep, keep fightin' for it
Ain't gon' keep, keep fightin' for it
'Cause you know this thing here
Ain't regular, that ain't regular
Fallin' into the bed
Why would we ever do somethin' instead of
Fallin' into the bed right now? Yeah
I'ma break you off, let me be your motivation

To stay and give it tonight
And, baby, turn around, let me give you innovation
Hey, 'cause I do it so right
Think about it, ooh, I think about it
Think about it, ooh, take a look at me now
Hey, a little motivation, alright
You got a bad one, baby, don't you?
Got a bad one, baby, don't you
And we both know there's no

One better, boy, no one better, boy
Too late, won't make it, I'ma tell 'em (Yeah)
Get you naked, but I won't tell 'em (Woo)
'Cause you know that there's no
One better, boy, no one better, boy
Fallin' into the bed
Why would we ever do somethin' instead of
Fallin' into the bed right now?

Eh, right now, now
I'ma break you off, let me be your motivation
To stay and give it tonight (And give it tonight)
And, baby, turn around, let me give you innovation
Hey, 'cause I do it so right
Think about it, ooh, I think about it
Think about it, ooh, take a look at me now
Hey, a little motivation, alright
Hey, oh

A little motivation
Oh
I'ma break you off, let me be your motivation
To stay and give it tonight
And, baby, turn around, let me give you innovation
Hey, 'cause I do it so right
Think about it, ooh, I think about it
Think about it, ooh, take a look at me now (ooh)
Hey, a little motivation, alright
Oh
Oh
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 242 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4