Met Him Last Night

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1: Demi Lovato]
Late at night, I'm sippin' as you pass me by
Red or white, you pour another, say "It's fine"

[Pre-Chorus: Demi Lovato & Ariana Grande]
I don't believe in you (I, I don't believe)
'Cause I know just who you do (I, I see right through)

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]
I seen the devil, yeah, I met him last night
Had conversations, yeah, I think he's alright
Seem kinda funny, yeah, he kinda my type (Yeah, he kinda my type)
Yeah, yeah, yeah
I seen the devil, yeah, I met him last night
One conversation, now he spendin' the night
I think I Iove him, though I know it ain't right

[Verse 2: Ariana Grande]
You got me fucked up, I won't let this happеn again
This the last time, you won't take advantagе of my innocence

[Pre-Chorus: Ariana Grande]
I don't believe in you (I, I don't believe)
Disguised, but I see right through (I, I see right through)

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]
I seen the devil, yeah, I met him last night
Had conversations, yeah, I think he's alright
Seem kinda funny, yeah, he kinda my type
(Yeah, he's kinda my type)
Yeah, yeah, yeah
I seen the devil, yeah, I met him last night
One conversation, now he spendin' the night
I think I Iove him, though I know it ain't right
(No, no, it ain't right, yeah)

[Verse 3: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]
How could I ever believe him?
The one that could be so deceivin'
Boy, you were my only vice, I never feel this way
Won't hold me no hostage, I'm leavin'
Boy, you just gave me a reason
No, I never thought I'd be the one
No, I never thought I'd be the one to fall
Watch me bounce before I give you my all
So, I promise tonight is the last call

[Pre-Chorus: Ariana Grande]
I don't believe in you (I, I don't believe)
Disguised, but I see right through (I, I seen right through)

[Chorus: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]
I seen the devil, yeah, I met him last night
Had conversations, yeah, I think he's alright
Seem kinda funny, yeah, he kinda my type
Yeah, yeah, yeah
I seen the devil, yeah, I met him last night
One conversation, now he spendin' the night
I think I Iove him, though I know it ain't right
(Ain't right, ain't right, ain't right) No

[Outro: Demi Lovato, Ariana Grande, Both]
Mmm, mmm (Oh, whoa)
Mmm, mmm
Mmm, mmm
Oh, hey, hey
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Người sửa: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 302 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4