Give Me Your Love Tonight

Tác giả: Nhạc Ngoại
Come to me, i love you can't you see
why do you turn your back, pretending not to hear
still i wish someday
i'll make you turn my way
in my arms you stay

valentine is such a special day
can i have your love just today
if she ask you i want you tell her please to wait
just for one day

give me your love tonight, just tonight
when all my sads tomorrow's out of sight
give me your kiss tonight like a lovers do
in the morning i'll be on my way

take what i give tonight, just tonight
missing him on my pillow hold me tight
take what i give tonight
cause our love has no sweet tomorrow
so take me what you can

take my hand,i love you can't you see
why do you turn your head,pretending not to see
still i wish someday
i'll make you turn my way
in my arms you stay

i love you ,i miss you everyday
can i have your love just today
Give Me Your Love Tonight lyrics on
if she ask you I want you tell her pleased to wait
just for one day

give me your love tonight, just tonight
when all my sads tomorrow's out of sight
give me your kiss tonight like a lovers do
in the morning i'll be on my way

take what i give tonight, just tonight
missing him on my pillow hold me tight
take what i give tonight
cause our love has no sweet tomorrow
so take me what you can

forever i wait,wait for the day
the day that you say ,say that you say
give me your love tonight, just tonight
when all my sads tomorrow's out of sight
give me your kiss tonight like a lovers do
in the morning i'll be on my way

take what i give tonight, just tonight
missing him on my pillow hold me tight
take what i give tonight
cause our love has no sweet tomorrow
give me your love tonight
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 697 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4