Vu Lan Báo Hiếu (Lý Chiều Chiều)

Tác giả: Hàn Viễn Phương

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan

Ngày Rằm tháng Bảy ôi mùa thu. Ôi mùa thu, nhớ ơn sanh thành thắm thiết. Bốn phương Chúng Tăng quay về. Nay đón Vu Lan Bồn. Tâm thành con dâng. Con luôn nhớ công ơn người. Thầy là suối mát tâm hồn con. Tâm hồn con, bóng mê.

Về Thăm Chùa Xưa

Tác giả: Hàn Viễn Phương

Ca sỹ thể hiện: Đặng Thế Luân

Về thăm Chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa. Trời Thu đíu hiu sương mờ giăng lối đi. Bùi ngùi thôi từ đây con tìm đâu lời Thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi Chùa xưa.

Niềm Thương Nỗi Nhớ

Tác giả: Vũ Đức Hạnh & Hàn Viễn Phương

Ca sỹ thể hiện: Trung Hậu; Beat

Ca Sĩ:Trung Hậu - Dương Hồng Loan. Mùa thu báo hiếu lại về. Nhớ miền quê mẹ mà tê tái lòng. Dù cho cách trở núi sông. Tình thương cha mẹ vẫn không đổi dời. Con đi đất khách quê người. Phương trời xa lạ lệ rơi âm.

Hoài Niệm Phật Thích Ca

Tác giả: Hàn Viễn Phương

Ca sỹ thể hiện: Dương Hồng Loan

Ôi ngàn xưa từ nơi phương ấm ánh sáng huy hoàng. Ngày rằm tháng tư sáng soi dương trần. Ca Tỳ La chính nơi dương thành. Lâm Tỳ Ni ngàn Vô Ưu nở hoa sắc đẹp tươi. Mẹ nhặt cành hoa sanh Tất Đạt Đa. Chư thiên mừng vang dội.