Những album tạo bởi RuYi Hứa (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
LK Tuấn Vũ - The Cover's By Hứa Như Ý 3 1147
Như Ý Remix 29 3086
The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý 11 1817
The Bsst Of LK Tình Yêu 3 1294
The Best Of Hứa Như Ý ft Biên Thùy - Hát Ru Tình Yêu 9 1593
Xuân Như Ý 16 7185
Tình.... 9 2067
Ngọc Lan Khúc 8 2908
Tình Khúc Mùa Đông 14 8971
Album Nhạc Sến 18 7528
The Best Of Liên Khúc 27 3815
Ý Hát Tiếng Anh 23 2250
The Best Of Song Ca 12 3408
The Best Of Remix 29 4615
Album Nhạc Trẻ 53 5651