Những album tạo bởi RuYi Hứa (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
LK Tuấn Vũ - The Cover's By Hứa Như Ý 3 1185
Như Ý Remix 29 3153
The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý 11 1839
The Bsst Of LK Tình Yêu 3 1332
The Best Of Hứa Như Ý ft Biên Thùy - Hát Ru Tình Yêu 9 1668
Xuân Như Ý 16 7246
Tình.... 9 2142
Ngọc Lan Khúc 8 2970
Tình Khúc Mùa Đông 14 9124
Album Nhạc Sến 18 7628
The Best Of Liên Khúc 27 3866
Ý Hát Tiếng Anh 23 2315
The Best Of Song Ca 12 3471
The Best Of Remix 29 4683
Album Nhạc Trẻ 53 5713