Những album tạo bởi RuYi Hứa (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
LK Tuấn Vũ - The Cover's By Hứa Như Ý 3 1112
Như Ý Remix 29 3014
The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý 11 1789
The Bsst Of LK Tình Yêu 3 1266
The Best Of Hứa Như Ý ft Biên Thùy - Hát Ru Tình Yêu 9 1566
Xuân Như Ý 16 7017
Tình.... 9 2026
Ngọc Lan Khúc 8 2856
Tình Khúc Mùa Đông 14 8765
Album Nhạc Sến 18 7456
The Best Of Liên Khúc 27 3775
Ý Hát Tiếng Anh 23 2127
The Best Of Song Ca 12 3350
The Best Of Remix 29 4555
Album Nhạc Trẻ 53 5588