Những album tạo bởi RuYi Hứa (15 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
LK Tuấn Vũ - The Cover's By Hứa Như Ý 3 1257
Như Ý Remix 29 3263
The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý 11 1896
The Bsst Of LK Tình Yêu 3 1396
The Best Of Hứa Như Ý ft Biên Thùy - Hát Ru Tình Yêu 9 1739
Xuân Như Ý 16 7432
Tình.... 9 2302
Ngọc Lan Khúc 8 3092
Tình Khúc Mùa Đông 14 9419
Album Nhạc Sến 18 7811
The Best Of Liên Khúc 27 3964
Ý Hát Tiếng Anh 23 2480
The Best Of Song Ca 12 3565
The Best Of Remix 29 4805
Album Nhạc Trẻ 53 5842