The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý

The Best of Nhạc Ngoại Lời Việt by Hứa Như Ý
Tập hợp tất cả nhạc phim Hàn Quốc, nhạc ngoại do.... Hứa Như Ý viết lời Việt kaka
Người tạo: RuYi Hứa
Ngày tạo: 5 tháng 5 năm 2013
Lượt xem: 2023
Số bài hát: 11 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN