Oh What A Night For Dancing

Tác giả: Nhạc Ngoại
Oh, we're goin' out tonight, finger poppin'
You look outta sight, won't be no stoppin'
All the discotheques better be ready
We're gonna hit em hard, hard and heavy
Party strong, all night long, just you, girl, and me You're my million dollar baby
My pretty sexy lady, oh
Oh, what a night for dancing
Oh, what a night for romancing We're, we're gonna laugh and dance half the night away
We're gonna scream and shout while the music plays
Then around about two, tell you what I'm gonna do
Girl, I'm gonna take you home and stick plenty love to you
Let's get it on all night long, just you, girl, and me You're my million dollar baby
My pretty sexy lady, oh
Oh, what a night, what a night for dancing
What a night, yeah, for romancing Oh, oh, what a night, what a night for dancing
What a night, oh, what a night, for romancing Oh, what a night, what a night for dancing
Oh, what a night, what a night for romancing
You're my million dollar baby
You're my pretty sexy lady Oh, oh, what a night, what a night
What a night for dancing
Ooh, what a night, yeah, for romancing, ooh baby
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 24 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4