Only Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
You may live alone
And close your eyes some folks do
You may dream a dream
That's twice your size all night through
When the morning comes, who's to tell
Your dreams to? Only you Only love, love only, only love will do
Only love, love only, only love comes true
Nothing else, you see, there's nothing else
Only love, only love I have known a love
Within my heart one or two
Where one love would end
And one would start I never knew
If love should come your way
You'll learn to say, I love you, I love you Only love, love only, only love will do
Only love, love only, only love comes true
Nothing else, you see, there's nothing else
Only love, only love Only love, love only, only love will do
Only love, love only, only love comes true
Nothing else, you see, there's nothing else
Only love, only love
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 196 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4