Talk Tonight

Tác giả: Nhạc Ngoại
Sittin' on my own
Chewin' on a bone
A thousand million
Miles from home
When Something hit me
Somewhere right between the eyes.

Sleepin' on a plane
You know you can't complain
You took your last chance
Once again
I landed, stranded
Hardly even knew your name.

I wanna talk tonight
Until the mornin' light
'Bout how you saved my life
You and me see how we are
You and me see how we are.

All your dreams are made
Of Strawberry lemonade
And you make sure
I eat today
You take me walking
To where you played
When you were young.

I'll never say that I
Won't ever make you cry
And this I'll say
I don't know why
I know I'm leavin'
But I'll be back another day.

I wanna talk tonight
Until the mornin' light
'Bout how you saved my life
(You saved my life)
I wanna talk tonight
(I wanna talk tonight)
'Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
'Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
'Bout how you saved my life
(I wanna talk tonight)
'Bout how you saved my life.

I wanna talk tonight.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 25 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4