Sunshine And City Lights

Tác giả: Greyson Chance & Nexus
1. It's taking us downtown
You're watching me watching me watching me go
But I never listen
No I never let you know.

Now we're heading uptown
Is there something or nothing you wanted to say?
'Cause I need to go now
Do you want me to stay?
Stay.

[Chorus:]
What you need to know
Is to try and let it go let it go
What you need to find
Is someone who never will let you go.

And oh oh
Sunshine and city lights will guide you home
And oh oh
Yeah you gotta know that I'll never let you go
Mmm, I'll never let you go.

2. Now we're stuck in midtown
Surrounded by people and nothing but sound
And we're going nowhere
And we are the lost and found.

We're all over this town
Is there something or nothing you wanted to say?
Do you want me to go now?
'Cause baby I want to stay.
Oh stay.

[Chorus:]
What you need to know
Is to try and let it go let it go
What you need to find
Is someone who never will let you go.

And oh oh
And sunshine and city lights will guide you home
And oh oh
Yeah you gotta know that I'll never let you go.

[Bridge:]
And sunshine and city lights
And sunshine and city lights.

[Chorus:]
What you need to know
Is to try and let it go let it go
What you need to find
Is someone who never will let you go.

What you need to know
Is to try and let it go let it go
What you need to find
Is someone who never will let you go.

And oh oh
And sunshine and city lights will guide you home
And oh oh
But you ought to know that I'll never you go.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 169 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4