One Way Trip

Tác giả: Nhạc Ngoại
Clocks keep ticking on my window, babe
I can't sleep, I'm in a daze, in a daze
Since I met you my feet ain't hit the ground
Let's turn this world upside down down.

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

Rain keeps tapping on my window, babe
Got my head up in the clouds, in the clouds
Catch my breath when you say my name
You turn my world upside down.

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

Can we roll? Can we roll?
Can we roll? Can we roll? Like that
Yea, we roll like that.

I'll take you to a place you've never been
Set your heart free free again
Take my hand now and we can blast off
We're gonna blast off, we're gonna blast off.

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

I'm gonna take you on a one way trip straight to the stars
Love the way it feels when I'm in your arms
Can we roll like that?
Tell me baby, can we roll like that?

Like that, like that..
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 17 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4