Nguồn Cậy Trông

Tác giả: Hoàng Vũ

Ca sỹ thể hiện: Hà Thanh Xuân; Trần Ngọc; Như Mai; LM Nguyễn Sang; Đình Bảo; Hoàng Oanh

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày. Ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình. Dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi.

Vương Vấn

Tác giả: Hải Hồ & Hoàng Vũ

Ca sỹ thể hiện: Duy Trường

Vương vấn tình em đã mấy thu rồi. Một lời chẳng ngỏ nên tình lặng thinh. Để em lỡ bước duyên tình. Còn anh mơ tưởng bóng hình. Bóng hình người anh mến anh yêu. Vắng bóng hình em thoáng lên nỗi buồn. Nỗi buồn thầm kín đè.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vũ