Harem

Tác giả: Nhạc Ngoại
Do you like, pretty things
Pretty places, pretty beings
Every night, dreamy scenes
Float away, away with us
Love and trust, is what you see
Exquisite minds, satisfy
Make a choice, make it fast
Lighting never strikes twice like a highway to heaven.

Just follow me, follow me, oh, harem
Trust me this is where you wanna be, you wanna be, harem
Come and share where love is free, harem
'Cause we would love your company, company.

Come and see the world in ways that most could never dream of chasing
Way that love could be if you were mine, oh baby
Come and see the world in ways that most could never dream of chasing
Way that love could be if you were mine, oh.

Just follow me, follow me, oh, harem
Let me show you where you wanna be, you wanna be, harem
Lust for life where love is free, love is free, harem
'Cause we would love your company, company.

Let me pollinate your mind
And scream loud enough like a [?], yeah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 72 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4