Gfg

Tác giả: Miguel & Pimentel & Cartwright
[Verse 1:]
I know that you made love right here
I won't fall back for you, I want you
Ok say the back seat going up now
High enough to make me never come down.

[Pre-Chorus:]
Got that look in her eye like "yeah"
Got her looking for a nigga, wanna cry now
I wanna give it to her now like, right now
Hit the hotel like lights out
Bad as a motherfucker, that's no doubt
Let my name live in your mouth.

[Chorus:]
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Wild for a nigga one time, get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Get wild for a nigga one time, wild for a nigga one time, ah, ah, ah.

[Verse 2:]
You're such a good fuckin' girl, I like the look of her girl, good fuckin' girl
Love me right here, you can't hold back huh
Love me right here, won't you, won't you, won't you
Ok, say them foreign legs going up now
Let me show you where a nigga from now.

[Pre-Chorus:]
Got that look in her eye like "yeah"
Hit the jackpot, see I wanna come now
I wanna give it to her now like, right now
Make that thing wet like the tide now
Bad as a motherfucker, that's no doubt
Let my name live in your mouth.

[Chorus:]
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Wild for a nigga one time, get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Get wild for a nigga one time, wild for a nigga one time, ah, ah, ah.

[Bridge:]
You're such a good fuckin' girl, I like the look of her girl, good fuckin' girl
You're such a good fuckin' girl, I like the look of her girl, good fuckin' girl
You're such a good fuckin' girl, I like the look of her girl, good fuckin' girl
You're such a good fuckin' girl, I like the look of her girl, good fuckin' girl.

[Chorus:]
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Let me hear you say oh oh oh
You're a good girl, you're a good fuckin' girl
Get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Wild for a nigga one time, get wild for a nigga one time, ah, ah, ah
Wild for a nigga one time, wild for a nigga one time
Get wild for a nigga one time, wild for a nigga one time, ah, ah, ah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 85 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4