Only Human

Tác giả: Nhạc Ngoại
Cause I'm ONLY HUMAN
How do you live when there's nothing to give
When you strive for a world with us ogres?
How do you live when there's nothing to give
To a man when he lives like he's showbiz
Some little things that you need to know
Don't disown me
'Cause I'm ONLY HUMAN!
Travelled far to solve my lies, and I'm only
'Cause I'm ONLY HUMAN!

Come and hold me
Get to know me
Come and hold me
Get to know me
Come and hold me
'Cause I'm only, 'cause I'm only
'Cause I'm ONLY HUMAN!

Are we ever gonna change OUR WAYS?
Or are you looking for a great ESCAPE?!
You said you don't know, you live and learn
You said you don't know as I take a turn
You said you don't know, you live and learn
'Cause I'm ONLY HUMAN!

How do you live when there's nothing to give
Can you lie to a saint when he knows you?
How do you live when there's nothing to give
Do you act like you think you're supposed to?

Some little things that you need to know
Don't disown me,
'Cause I'm ONLY HUMAN!
Traveled far sold my last ceremony
'Cause I'm ONLY HUMAN!

Come and hold me
Get to know me
Come and hold me
Get to know me
Come and hold me
'Cause I'm only,
'Cause I'm ONLY HUMAN!
Hold me!
Hold me!
Hold me!
'Cause I'm only,
'Cause I'm ONLY HUMAN!

Are we ever gonna change OUR WAYS?
Or are you looking for a great ESCAPE?!
You said you don't know, you live and learn
You said you don't know as I take a turn
You said you don't know, you live and learn
You said you don't know as I take a turn.

'Cause I'm ONLY HUMAN!
I traveled far sold my heart
'Cause I'm ONLY HUMAN!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 258 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4