Số Kiếp

Tác giả: Thiên Giang

Ca sỹ thể hiện: Đình Văn; Mộng Thi; LạcQuan; Đan Nguyên

Tôi đã đi bên cạnh một người. Trong con tim còn Thương nhớ một người. Một người gần bên nghe muôn trùng xa cách. Một ngàn khơi còn nợ lời yêu thương.. Trong oan trái cuộc đời... Bao cay đắng lòng người... Tình yêu có.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thiên Giang