Khúc Ca Ngành Y

Tác giả: Nhạc Phạm Phước Nghĩa, lời Bs Chrưm Thanh Vòm

Ca sỹ thể hiện: Phạm Phước Nghĩa

Cuộc đời lương y trong sáng tình yêu thương. Màu áo trinh nguyên tâm hồn rộng mở. Trao cả tình thương xóa tan những nỗi đau. Thao thức ngày đêm bão lũ hay mưa nắng. Tuổi trẻ y khoa dâng hiến tuổi thanh xuân. Gềnh thác đảo.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Bs Chrưm Thanh Vòm (Lời)