If You Wanna Love Somebody

Tác giả: Tom Odell
[Verse 1:]
You should look at your reflection
If you wanna see a lie
You're heading in the right direction
If you wanna pick a side
Oh, give me more perfection if you wanna see me cry.

[Chorus:]
Oh, if you wanna love somebody
Oh, if you wanna love somebody
I'm your guy
I'm your guy.

[Verse 2:]
You should get your car a starting
If you wanna be apart
Go to the Californian party
If you wanna fuck a star
Or flick back through your memories
If you want a broken heart.

[Chorus:]
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to love)
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to love)
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to)
I'm all yours
I'm, I'm all yours.

[Post-Chorus:]
Lie, oh lie, oh lie
I'll be waiting
Cry, oh cry, oh cry
And I'll be waiting, oh
'Til you decide
You wanna be in love.

[Verse 3:]
You really shouldn't let me hold you
If you wanna just pretend
You gotta make your kiss a little colder
If it's ever gonna end
Lay your head upon my shoulder if you just need a friend.

[Chorus:]
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to love)
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to love)
Oh, if you wanna love somebody
(If you want to)
I'm your man
I'm your man, oh.

[Post-Chorus:]
Lie, oh lie, oh lie
I'll be waiting
Cry, cry, oh cry, oh cry
Yeah, I'll be waiting
'Til you decide
You wanna be in love.

[Outro:]
You wanna be back in love
You wanna be back in love
Do you wanna be back in love?
You gotta know that by now
You've gotta know that by now
You've gotta know that by now
You've gotta know that by now
Oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 214 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4