Wrong Crowd

Tác giả: Nhạc Ngoại
And my mother is standing beside me
As I'm packing my bags in the car
She says please boy no more fighting
Oh it's only gonna do you harm.

But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd.

Ohhhhhhh my boy.

And my brother is standing behind me
As I'm slowly going out my head
He says you know those people don't like me
Why d'you wanna be one of them.

But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd.

Ohhhhh I wish I could find somebody
That my mother would like
Oh I wish I can find somebody
That could treat me right.

But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
But I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd
I can't help it, I don't know how
I guess I'll always be hanging round with the wrong crowd.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 100 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4