Sparrow

Tác giả: Nhạc Ngoại
Why sparrow why, won't you tell me why I'm sad
Sing us both a melody, the best that you can
Fly sparrow fly, won't you sit on my hand
Sing it in that language we both can understand.

When you sit on that tree
You look in my eyes
I wonder what goes on in your mind.

Speak sparrow speak please won't you try
Tell me why you'd walk if you knew that you could fly
Speak sparrow speak oh please won't you try
Tell me all the answers to this meaningless life.

But you're up on that tree
And you look in my eyes
I wonder what goes on in your mind.

Stay, sparrow stay, won't you stay in my window
I've never been so close to anything so beautiful
Wait, sparrow wait, oh please don't you go
I love the way I felt as the, vast the wind it blows.

But you're up on that tree
And you look in my eyes
I wonder what goes on in your mind.

Sing, sparrow sing, sing away the pain
When you get to the bones of it, we are just the same
I said sing sparrow sing, sing away our pain
I'll never hear a melody as sweet as today.

Cause you're up in that tree
And you look in my eyes
And I wonder how, but you're saying goodbye.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 40 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4