Silhouette

Tác giả: Nhạc Ngoại
I keep waking at night in the freezing cold
Staring at the shadows coming up the walls
Giving me a feeling I can't define.

"Is there anyone there?" I say to the dark
But all I get back is a beating heart
Going out of rhythm and I realize.

Oh, something's changed
Oh, something's changed.

It's just a silhouette, a flick in the blinds
It's just a mind trick, I don't know why
But it reminds me of someone that I used to know
All that I can't forget, is every night right beside me
I open my eyes and it reminds me
I should have never let you go.

Look up there don't you see her face
That familiar heart, that familiar shape
Are giving me a feeling, I can't define.

Oh, something's changed
Oh, something's changed.

It's just a silhouette, a flick in the blinds
It's just a mind trick, I don't know why
But it reminds me of someone that I used to know
All that I can't forget, is every night right beside me
I open my eyes and it reminds me
I should have never let you go.

I wanna put my arms around you
Tell everyone I found you
But you're just a shadow in my mind.

You know you've got me so enchanted
Why you gotta be cold-heart
Dancing on your own in the cold streetlight.

It's just a silhouette, a flick in the blinds
It's just a mind trick, I don't know why
But it reminds me of someone that I used to know
All that I can't forget, is every night right beside me
I open my eyes and it reminds me
I should have never let you go.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 33 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4