Scarface

Tác giả: Lana Del Rey
Ah, Don't fuck with me
I told you (told you)
I told you (told you)(You thought you knew everything of me, who do you think I am?)
I told you (told you)

Don't fuck with me
Don't fuck with me
I told you (told you)
Don't fuck with me
I told you (told you)
Don't fuck with me (told you)
I told you (told you)
Don't fuck with me (I told you)
Don't fuck with me (I told you)

"Fuck you" attitude
You know what I wanna do
Light it up red, white and blue
Do I look high to you?
That's because I am
That's because I am
Do you know what I had to do
To get here, man!?

No no, you don't don't
Cause you're not a gangsta (Don't fuck with me)
(Scarface)
No no, you don't don't (Don't fuck with me)
Cause you're not a gangsta
Like I am

Scarface, sacrifice
Sold my soul to make it nice
It was worth it, paid the price
Life is death when blow is life
But me and my crew
We know what we like
We know how to roll
Will we ever stop?, No!

Don't fuck with me
Don't fuck with me
You're not a gangsta
Don't fuck with me (You're not a gangsta)
Don't fuck with me (You're not a gangsta)
Don't fuck with me (You're not a gangsta)
Don't fuck with me (You're not a gangsta)
Don't fuck with me (You're not a gangsta)
Like I am

Don't fuck with me (Oh)
Don't fuck with me (Oh)
(Oh)
Don't fuck with me (Oh)
Don't fuck with me (Oh)
Don't fuck with me!

Yes, yes yes (repeated)
Don't fuck with me
(Ah)

Don't fuck with me (You're not a gangsta)
(Fuck you)
You're not a gangsta
You're not a gangsta
You're not a gangsta
You're not a gangsta
Fuck!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 45 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4