I Choose You

What rules you makes you happy
But your love will be your guide
What you desire
Becomes your fire
To keep you burning
I'm still yearning
When I decide
To leave my pride.

I choose you
I choose happiness
I choose being myself
Despite everything else
I choose you
I choose you
I choose you.

I can make new plans
Leave this strange land
So I can admit it
So my love can feel you
Don't want no confusion
Want you to know
I'm always here
You're worth the letting go
Despite the lies I told.

[x2]
I choose you
I choose happiness
I choose being myself
Despite everything else.

I choose you
I choose you
I choose you
I choose you.

And I'll be trying, boy
[?] don't ask forever baby
But my pride is gone
My pride is gone.

[x3]
I choose you
I choose happiness
I choose being myself
Despite everything else.

[x2]
I choose you
I choose you
I choose you
I choose you.

[?]
Though it seems that no one prepared me
I choose you, you
You, I choose you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 33 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4