She Had The World

Tác giả: Ryan Ross
She held the world upon a string
But she didn't ever hold me
Spun the stars on her fingernails
But it never made her happy
Cause she couldn't ever have me
She said she'd won the world at a carnival
But she could never win me
Cause she couldn't ever catch me.

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, just see the sky.

I don't love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream.

The sun was always in her eyes
She didn't even see me
But that girl had so much love
she'd wanna kiss you all the time
Yeah, she'd wanna kiss you all the time.

She said she won the world at a carnival
But I'm sure I didn't ruin her
Just made her more interesting
I'm sure I didn't ruin her
Just made her more interesting.

I, I know why
Because when I look in her eyes
I just see the sky
When I look in her eyes
Well I, I just see the sky.

I don't love you I'm just passing the time
You could love me if I knew how to lie
But who could love me?
I am out of my mind
Throwing a line out to sea
To see if I can catch a dream.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 22 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4