Một Lần

Tác giả: Dương Phương Linh

Ca sỹ thể hiện: Nguyên Khang; Hát Tầm Bậy; Hoàng Nguyên

Một lần nào mình đi lại đường xưa không em. Dù đã trễ mùa hoa không về nữa. Và chốn cũ đã thành mùa mưa nắng. Đi lại một lần rồi mãi mãi xa xăm. Một lần nào mình ôn lại giấc mơ nghe em. Thênh thang bước vui buồn trong tay.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dương Phương Linh